Navigation


Witamy

data aktualizacji 29.04.2016


Siedziba Filii PBW

Minister edukacji narodowej ustanowiła rok szkolny 2015/2016 Rokiem Otwartej Szkoły. Szefowa MEN ustaliła też kierunki realizacji polityki oświatowej na ten czas. Priorytetami realizacji polityki oświatowej państwa będą:

1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych, ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
2. Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.
3. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
4. Edukacja matematyczna i przyrodnicza w kształceniu ogólnym.


GODZINY OTWARCIA

poniedziałek 8-15
wtorek 8-17
środa 8-17
czwartek 8-17
piątek 8-17

ORGAN PROWADZĄCY

Samorząd Województwa
Kujawsko-Pomorskiego


PATRON BIBLIOTEKILOGO BIBLIOTEKI


GAZETKA INTERNETOWA

FACEBOOK


SIEDZIBA BIBLIOTEKI

Liceum Ogólnokształcące
w Szubinie


INFORMACJE

licznik wejść na stronę startową: